Posparto

Posparto

Vaig vindre per una companya, la qual va dur a les seues filles. Tenia un prolapso de vejiga i després de 3 mesos ho he recuperat tot.

Estic molt contenta i agraïda de l’atenció i el mirament que tenen amb les persones. Moltes gràcies! Tornaré!